Čokoláda je jedním z nejstarších léků, ale holandská studie poskytla důležité nové údaje, které vysvětlují její příznivé účinky na zdraví.

Černá čokoláda zabraňuje ateroskleróze a udržuje pružnost cév.

Světoznámý kardiolog Franz Messerli publikoval před několika lety zajímavou studii o tom, že čokoláda má zvláště dobrý vliv na schopnost myslet, a ukázal, že mezi počtem nositelů Nobelovy ceny v jednotlivých zemích lze nalézt úzký vztah. světa a spotřeby čokolády obyvatel dané země. Výsledky nové nizozemské studie naznačují, že integritu prokrvení mozku, základní podmínku schopnosti myslet, lze výrazně zlepšit konzumací čokolády.

Pracovní skupina Wageningen University pod vedením Diedericka Essera zkoumala, jak se po konzumaci hořké čokolády mění stav cév mužů s nadváhou ve věku 45-70 let. Vzhledem k tomu, že léčivý účinek čokolády je přisuzován především flavanolům, které obsahuje, bylo také zkoumáno, zda lze příznivý účinek čokolády na cévy zvýšit přidáním flavanolů. Výsledky vícestupňové, randomizované, dvojitě zaslepené studie byly zveřejněny v březnovém čísle FASEB Journal, časopisu Federace amerických společností pro experimentální biologii.  

Pokračování na další straně