Podle výzkumu publikovaného v „Life Science“ může artemisinin – derivát rostliny Pelyněk roční (Artemisia annua L., doslovně přeloženo z angličtiny – sladký pelyněk) používané v čínské medicíně – zabít 98 % buněk rakoviny prsu za méně než 16 let. hodin.

Pokud se rostlina používá samotná, způsobuje 28procentní redukci buněk rakoviny prsu, ale v kombinaci se železem se sladkému pelyňku podařilo rakovinu téměř úplně „vyhladit“.

Navíc normální prsní buňky nebyly v tomto experimentu téměř úplně ovlivněny.

Artemisinin byl v minulosti používán jako silné antimalarikum, ale nyní se ukázalo, že je účinný i proti rakovině.

Když bylo subjektům ve zveřejněné studii podáváno železo, které se často hromadí v prsní tkáni, ale zejména v buňkách infikovaných rakovinou, artemisinin selektivně napadl “špatné” buňky, zatímco “dobré” buňky se nedotkli.

“Shrnuto, výsledky ukazují, že narušení transkripčního faktoru E2F1 artemisininem zprostředkovává zastavení buněčného cyklu v buňkách rakoviny prsu a je kritickou transkripční cestou, kterou artemisinin řídí růst reprodukčních rakovinných buněk,” říkají v závěru University of Kalifornie, výzkum Los Angeles Cancer Laboratory.

Pokračování na další straně