Červená řepa je úžasná zelenina. Je k dostání celoročně, je velmi levný a je to živinová bomba, kterou si lze jen těžko představit.
Není náhodou, že se celosvětově používá k léčbě nemocí již od starověku v lidovém léčitelství u více národů, jak na Východě, tak na
Západě.

Staří Římané a Řekové jej používali také např. ke snížení horečky, např. což je tato rostlina vynikající a dodnes se používá k léčbě mnoha nemocí a posílení oslabených organismů. Indická ájurvédská medicína ho ráda používá k léčení očí, ochlazení těla a pročištění jater. Podle maďarských lidových léků se doporučoval při šedém zákalu a snižování krevního tlaku.

Pokračování na další straně