Příznaky mrtvice. Na reakci máte pouze 6 hodin

Mezi příznaky, které doprovázejí mrtvici, patří: akutní bolesti hlavy a závratě, necitlivost v obličeji, dušnost, jednostranné parézy končetin, abnormální srdeční rytmus, problémy s udržením rovnováhy a také poruchy řeči, zraku a smyslů.

Typ a závažnost příznaků závisí na tom, která část mozku byla během mrtvice poškozena. Pokud u sebe nebo u člověka ve svém nejbližším okolí zaznamenáme rušivé signály, které samovolně nezmizí, měli bychom okamžitě reagovat. Opravdu nemáme moc času zachránit život přeživšímu mrtvici.

Zde platí ‘zlatá hodina’ – to je optimální čas být v nemocnici na diagnostice. Samozřejmě to není vždy možné. Máme i takové prahové hodnoty: čtyři a půl hodiny na zavedení nitrožilní trombolýzy, tedy farmakologické léčby, a šest hodin na trombektomii, tedy mechanickou drenáž cév. Naštěstí se stále častěji díky používání nových technik tyto časy mírně prodlužují až na několik hodin, pokud je stále na čem šetřit. A to lze demonstrovat na studiích zobrazování mozku – zdůraznil v rozhovoru prezident Polské neurologické společnosti prof. Konrád Rejdák.