Ze statického výzkumu vyplývá, že každých 6,5 minuty postihne jednoho obyvatele naší země mozková příhoda. Bohužel se to týká stále mladších pacientů. Zjistěte, co dělat, abyste snížili riziko vzniku tohoto velmi nebezpečného onemocnění. Jak byste měli reagovat, pokud dojde k mrtvici?

Jedním z rizikových faktorů vzniku cévní mozkové příhody je samozřejmě stáří, ale statistiky ukazují, že na nemocniční oddělení jsou přijímáni stále mladší pacienti. V mnoha případech vede onemocnění k trvalé invaliditě nebo může vést k předčasné smrti. Za mozkovou mrtvici jsou z velké části zodpovědné genetické podmínky, ale také náš životní styl, včetně kouření, zneužívání alkoholu, špatné stravy a nízké fyzické aktivity.

Cévní mozková příhoda se vyskytuje u pacientů s neléčenou trombózou, vysokým krevním tlakem , aterosklerózou, ischemickou chorobou srdeční, obezitou, vysokým cholesterolem nebo spánkovou apnoe.

Pokračování na další straně