dtephoto/Getty Images

Primárním úkolem imunitního systému je rozpoznat a zničit cizorodé látky, které se dostanou do našeho těla. O autoimunitním onemocnění mluvíme tehdy, když se systém obrátí sám proti sobě.

co to způsobuje?

Zatím přesně nevědí, co autoimunitní onemocnění způsobuje.

Během procesu tělo není schopno rozpoznat svou vlastní strukturu, a tak zahájí imunitní odpověď proti vlastním tkáním, čímž způsobí zánět.

Procesy, které si sám způsobí, se vyskytují v životě každého člověka, nicméně jejich výskyt je mnohem častější u žen a sklon k nim se zvyšuje s věkem. Obvykle se v různé míře vyskytuje ve formě zánětu.

Pokračování na další straně