Nádory žaludku jsou druhou nejčastější příčinou rakoviny na světě. 85 % z nich jsou adenokarcinomy žaludku a 15 % jsou lymfomy, gastrointestinální stromální tumory (GIST) a leiomyosarkomy.

Jako u většiny nemocí za vznik této rakoviny může strava Léčba rakoviny žaludku

Ve stádiu, kdy je nádor uvnitř stěny žaludku, se aplikuje chirurgická léčba, tzn. odstranění velké části žaludku nebo celého žaludku s okolními lymfatickými uzlinami. U pacientů, u kterých nádor pronikl stěnou do okolní tkáně a zasáhl blízké lymfatické uzliny, je vedle chirurgické léčby povinná chemoterapie a radioterapie (ozařování). U těch, u kterých onemocnění postihuje okolní orgány nebo se do nich rozšířilo ve formě metastáz, se aplikuje chemoterapie a radioterapie s cílem prodloužit pacientovi život, protože vyléčení bohužel není možné. Takzvaný cílená terapie, která by pomocí nových léků účinněji působila na rakovinu žaludku, bohužel zatím nepřinesla významné výsledky.

Paliativní péče o pacienty s pokročilým onemocněním má za cíl snížit příznaky, zlepšit kvalitu života a podpořit pacienta a jeho rodinu.

Žaludek je nejširší částí trávicí trubice. Nachází se mezi jícnem a tenkým střevem. Zde začíná trávení potravy.

Onemocnění je 1,5–2krát častější u mužů, nejčastěji se objevuje po 50. roce života.

Mezi potraviny, které ji způsobují, se nejčastěji uvádí uzené a silně solené jídlo (maso), voda s velkým množstvím dusičnanů, udržování připraveného jídla při pokojové teplotě, ale samozřejmě nechybí ani geny.

Kdo dostane rakovinu žaludku?

Riziko rakoviny žaludku se zvyšuje s věkem; jsou to většinou lidé starší 55 let. Muži onemocní dvakrát častěji než ženy.

Dlouhodobá infekce bakterií H. pylori, která žije na výstelce žaludku, je jednou z primárních příčin rakoviny žaludku. Riziko rakoviny je vyšší u lidí, kteří mají nebo měli v rodině nemocného příbuzného, ​​spolu s některými vzácnými genetickými poruchami, které zvyšují riziko rakoviny žaludku.

Riziko rakoviny žaludku zvyšuje i strava s vysokým obsahem soli, včetně sušených, uzených a solených potravin, předchozí chirurgická léčba (resekce žaludku), kouření a nadměrná konzumace alkoholu.

Je důležité rozpoznat příznaky a léčit je včas.

Pokračování na další straně