Rakovina žaludku: Žaludek je pokračováním jícnu a je prostorným vakem, ve kterém probíhá proces štěpení a chemického zpracování potravy.

Poté, co potrava získá formu „kaše“, prochází pylorem, periferním koncem žaludku, do 12. prstu a následně do zbytku tenkého střeva. Tam dojde k jeho dalšímu odbourávání a vstřebávání živin pro tělo.

Má-li žaludek mírnou náplň, pak je jeho délka asi 25-30 cm a šířka 9-10 cm.Množství potravy, které se do žaludku vejde, se pohybuje od 500 do 2500 gramů.

Jaké jsou jednotlivé typy rakoviny žaludku

Největší procento zhoubných nádorů žaludku (95 %) tvoří adenokarcinomy , tj. rakoviny, které vycházejí z buněk žláz ve vnitřní stěně žaludku. Jiné typy žaludečních nevolností jsou extrémně vzácné.

Adenokarcinomy se vyskytují ve dvou podtypech, střevní rakovina a difuzní rakovina , mezi nimiž jsou významné rozdíly.

Střevní subtyp je častější u mužů, preferuje vyšší věk a jeho vzhled je připisován vlivu faktorů prostředí . Vyskytuje se také u již existujících lézí žaludeční sliznice, jako je atrofie nebo střevní dysplazie, které jsou považovány za prekancerózní stavy.

Na druhou stranu difuzní podtyp infikuje mladší jedince , aniž by vykazoval zvláštní preferenci pro jedno pohlaví. Zdá se, že nepochází z prekanceróz a odhaduje se, že genetická predispozice silně ovlivňuje její vznik.

Rizikové faktory pro rakovinu žaludku

1. Výživa

Strava bohatá na sůl a konzervované potraviny, nakládané okurky a soli byla četnými studiemi obviňována jako hlavní faktor, který podporuje karcinogenezi. Za toto působení je obviňován vysoký obsah nitrosaminů a dusitanů v takto konzervovaných potravinách.

S touto problematikou souvisí i hodnocení role dusičnanů obsažených v pitné vodě. Zvláště nebezpečná může být voda ze studní nebo studní, která nebyla zkontrolována. Evropská unie vydala na toto téma přísné směrnice, které uvádějí i přípustný obsah dusičnanů v pitné vodě.

Zdá se také, že konzumace uzených jídel nebo grilovaného masa (tj. konzumace potravin, při jejichž přípravě mohly vzniknout polycyklické uhlovodíky) napomáhá ke zvýšení výskytu rakoviny žaludku.

Přestože je konzumace alkoholu spojena se vznikem několika druhů rakoviny v různých orgánech gastrointestinálního traktu, nelze s jistotou říci, že totéž platí pro rakovinu žaludku.

2. Věk

Jak již bylo zmíněno dříve, rakovina žaludku je běžným onemocněním u starších lidí.
Sedmá dekáda života je ta, ve které je pozorováno nejvíce případů rakoviny žaludku.

Pokračování na další straně