Existuje několik dalších příznaků vrozené srdeční choroby, které naznačují, že vaše zdraví je ohroženo

Srdeční onemocnění je celosvětově hlavní příčinou úmrtí mezi muži i ženami. Mnozí si však neuvědomují některé jemné známky kardiovaskulárních onemocnění, zvláště pokud jsou vrozené a mohou se objevit v různých formách. Odborníci upozornili na velmi překvapivý příznak, který se objevuje na rtech.

Ve většině případů jsou vrozené srdeční choroby zjištěny prenatálně nebo krátce po narození. Jsou samozřejmě i lidé, u kterých příznaky nemoci chybí a jsou objeveny až v dospělosti, upozorňují odborníci z Mejo Clinic. U dospělých s vrozenou srdeční vadou se může i po léčbě rozvinout řada potenciálně závažných komplikací. Ty mohou zahrnovat arytmii (nepravidelný srdeční tep), srdeční infekci, mrtvici, srdeční selhání nebo plicní hypertenzi.

Pokračování na další straně