Zjistěte, jaké jsou příznaky zeleného zákalu a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen.

Asi 67 milionů lidí na světě trpí zeleným zákalem, z toho až 45 milionů lidí je slepých na obě oči. Většina pacientů netuší, že mají tuto zákeřnou oční chorobu, která je po šedém zákalu nejčastější příčinou slepoty…

Glaukom je skupina očních onemocnění, která způsobují oslabení zrakové ostrosti až slepotu. U glaukomu se zvyšuje nitrooční tlak, zhoršuje se odtok komorové vody a dochází k poškození zrakového nervu.

Glaukom může vést ke ztrátě zraku, pokud není diagnostikován a léčen včas. Postihuje lidi všech věkových kategorií, ale nejčastěji se vyskytuje u starších lidí. Největší nebezpečí spočívá v tom, že zpočátku se glaukom obvykle neprojevuje jasnými příznaky.

K onemocnění dochází, když je v oku příliš mnoho tekutiny nebo když je oční tlak zvýšený. Aby naše oko mělo konstantní tón, musí být tlak v normálních mezích. Normální hodnoty NOT jsou od 10 do 21 mmHg a během dne se mění.

Glaukom má tendenci se vyvíjet pomalu po řadu let a nejprve postihuje periferní vidění. Právě proto si mnoho lidí hned neuvědomí, že mají glaukom, ale nejčastěji se na něj přijde prakticky náhodou, když se zrak testuje z jiného důvodu (zvýšené dioptrie).

Pokračování na další straně