Je patrné, že stále více lidí středního věku má tendenci zvyšovat podíl tuku na celkové tělesné hmotnosti a že tento jev je výraznější u žen. Také v naprosté většině případů se takové tuky hromadí kolem břicha.

Mnoho lidí tuto skutečnost v důsledku stárnutí bere na lehkou váhu.

visící břicho

Břišní nebo viscerální tuk

Břišní nebo viscerální tuk je důležitý, pokud jde o zdraví, a je mnohem víc než podkožní tuková tkáň. Viscerální tuková tkáň leží mimo dosah v břišní dutině umístěné mezi vnitřními orgány.

Viscerální tuková tkáň je spojena s metabolickými poruchami. U žen je spojován s rakovinou prsu.

Tvar jablka – zdravotní alarm

Tuk nahromaděný v podbřišku je podkožní tuková tkáň, zatímco tuk v břiše (tvar jablka) je viscerální tuková tkáň. Kam se tuky dostanou, je ovlivněno několika faktory, včetně dědičnosti. Vědci se shodují na jednom faktu, že mnohem nebezpečnější je viscerální tuk, který se obepíná kolem pasu a vnitřních orgánů.

Přebytek tukové tkáně působí na hormony

Výzkumy ukazují, že se jedná o tukovou tkáň a zejména o aktivní jsou břišní tukové buňky. Je tedy přijatelné uvažovat o tucích jako o endokrinním orgánu nebo žláze. Vědci se shodují, že přebytečný tuk, zejména břišní, narušuje normální rovnováhu a působení hormonů.

Pokračování na další straně