Další příznaky jsou:

mělké dýchání

třes

rychlý puls

nevolnost a zvracení

průjem

pocení a bolest hlavy.

Zvláštní změnu lze zaznamenat na obličeji a v barvě pleti – kůže ztmavne až nafialověla kvůli nízké koncentraci kyslíku v krvi. Pacient se rychle unaví, cítí se slabý a může upadnout až do deliria, zvláště jde-li o člověka v pozdějším věku.

1
2