Nový výzkum objevil, že lidé se rodí s geny, které se chovají jinak podle toho, jestli byly zděděné po matce nebo po otci.

S dalším zkoumáním došli k nadmíru překvapivému závěru, co se týče dědění inteligenčních schopností jejich potomků.

Zjistili, že za inteligenci svých dětí jsou převážně zodpovědné geny zděděné po matce.

Vědci věděli už dlouhá léta, že inteligence je rys, který se dědí. Nicméně až dodnes si mysleli, že inteligence se dědí stejně po otci, jako po matce.

Několik současných studií však tento předpoklad nepotvrdily. Naopak, ukázaly, že děti s největší pravděpodobností zdědí inteligenční vlohy po své matce.

Proč se inteligence dědí po hlavně po matce – strana 2