Emoce (šok, vzrušení atd.) jsou specifickým typem stavu a procesu v lidské psychice, který se projevuje při jakýchkoli událostech, jevech a situacích. Denně zažíváme až sto různých emocí, aniž bychom si toho vůbec všimli. Pro člověka mají emoce klíčový význam – potřebujeme je adaptovat, abychom mohli rychle reagovat na jakékoli životní události. Všichni víme, jak lidé obvykle vyjadřují své emoce – obličejem, gesty, povahou řeči atd.

To vše jsou vnější projevy pocitů, které jsou lidskému oku a porozumění snadno dostupné. Úplně však zapomínáme na vnitřní projevy. Emoce přímo ovlivňují práci vnitřních orgánů. S určitými orgány je navíc spojena specifická emoce.

Pokračování na další straně